Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσφράγιση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Αλλαγή ημερομηνίας)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS