Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.) – Κεντρικός λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Λιμάνι

Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων

Το επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περικλείεται από την πόλη της Καβάλας και μέχρι το 2002 αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Μετά τη μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης το Οκτώβριο του 2002 στο λιμάνι «Φίλιππος Β’», το κεντρικό λιμάνι πλέον εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση (από και προς την Θάσο και τακτικά δρομολόγια προς Λήμνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο), τον αλιευτικό στόλο, το ναυταθλητισμό, καθώς και δραστηριότητες κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής. Το κεντρικό λιμάνι διαθέτει συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1.950m και βάθη από 4m έως 10m.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του λιμένα το έργο κατασκευής πλωτών εγκαταστάσεων παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα ελλιμενισμού για  περίπου 160 τουριστικά σκάφη μήκους έως 12μ και για 10 μεγάλα σκάφη (megayachts).

Η εταιρία Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. διαχειρίζεται τη λειτουργία τεσσάρων λιμένων: του επιβατικού/κεντρικού λιμένα «Απόστολος Παύλος», του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β’», του λιμένα της Κεραμωτής και του λιμένα/καταφυγίου των Ελευθερών, βάσει Σύμβασης Παραχώρησης (της 15ης Ιανουαρίου 2003, η οποία τροποποιήθηκε το 2019) με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Σύμβαση Παραχώρησης και τα παραρτήματά της επικυρώθηκαν με το νόμο 4597/2019, ο οποίος προβλέπει ότι η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα είναι εξήντα (60) έτη και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2063.

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. μεταφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.” δυνάμει της υπ’ αρ. 222/05.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2996/2012).

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4365/2019, όπως ισχύει, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έχει οριστεί ως αρχή σχεδιασμού σχετικά με την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του masterplan και την αδειοδότηση του επενδυτικού προγράμματος για τον κεντρικό λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος». Οι κύριες επενδύσεις που πρόκειται να αδειοδοτηθούν με την έγκριση του master plan περιλαμβάνουν επεκτάσεις μώλων και κρηπιδωμάτων, αναθεώρηση χρήσεων, ακτομηχανική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής κ.ά.

DOWNLOADS