Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.)

Λιμάνι

Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων

Ο Λιμένας Πατρών ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά την Νότια και Κεντρική Ελλάδα και η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και της χώρας είναι σημαντική.

Έχει ενταχθεί στο κεντρικό δίκτυο του  Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτό έχει καθοριστεί για την περίοδο 2014-2050 στην Απόφαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ) και στο COM (2011) 650/19-10-2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ.

Φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ» (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ), δυνάμει της από 12.12.2002 σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 4597/2019. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του λιμένα Πατρών μεταξύ των λιμένων της Δυτικής Ελλάδας, στη δυναμική είσοδό του στην τουριστική αγορά με την ανάδειξή του και ως τουριστικού λιμένα, αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές. Οι δράσεις της εταιρείας αναφέρονται στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κινήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα του λιμένα και την συμβολή του στις ολοκληρωμένες θαλάσσιες μεταφορές, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και προωθεί έργα που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. μεταφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.” δυνάμει της υπ’ αρ. 222/05.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2996/2012).

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4365/2019, όπως ισχύει, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έχει οριστεί ως αρχή σχεδιασμού σχετικά με την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση