Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.)

Λιμάνι

Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων

O Λιμένας Ραφήνας ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και μαζί με τον λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού έχουν την αποκλειστική σύνδεση με τη νότια Εύβοια και την σύνδεση με τις Κυκλάδες.

Φορέας διαχείρισης των λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, είναι η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ» (Ο.Λ.Ρ. ΑΕ), δυνάμει της από 18.03.2003 σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 4597/2019. Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429.

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. μεταφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.” δυνάμει της υπ’ αρ. 222/05.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2996/2012).

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4365/2019, όπως ισχύει, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έχει οριστεί ως αρχή σχεδιασμού σχετικά με την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του masterplan για τον λιμένα Ραφήνας και την αδειοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Οι κύριες επενδύσεις που πρόκειται να αδειοδοτηθούν με την έγκριση του master plan περιλαμβάνουν επεκτάσεις μώλων και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, βυθοκορήσεις, κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του υδατοδρομίου κ.ά.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση