Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Λιμάνι

Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων

O Λιμένας Θεσσαλονίκης έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στο Λιμενικό Σύστημα της Χώρας και είναι ένας από τους πέντε ελληνικούς λιμένες που ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.

Αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της ΝΑ Ευρώπης και βρίσκεται στη διασταύρωση σπουδαίων χερσαίων δικτύων μεταφοράς, Ανατολής – Δύσης και Νότου-Βορρά, ο οποίος συνεχίζει προς βορρά αφενός ως διάδρομος Ανατολής – Ανατολικής Μεσογείου, του Κεντρικού δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (TEN-T Core Network Corridor Orient – East Med), αφετέρου ως πανευρωπαϊκός διάδρομος Δέκα Χ.

Στις 27 Ιουνίου 2001 παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ο.Λ.Θ. ΑΕ για περίοδο 40 ετών, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, (τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο). Το 2009 η περίοδος παραχώρησης επεκτάθηκε για επιπλέον 10 έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 27 Αυγούστου 2001, ημερομηνία εισαγωγής τους. Τον Μάρτιο 2018 μεταβιβάστηκε στην εταιρεία South Europe Gateway Thessaloniki Limited πλειοψηφικό ποσοστό 67% των μετοχών του Ο.Λ.Θ.

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2018 η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 4522/2018. Η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την υποχρέωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να εκπονήσει νέο masterplan, καθώς και να εκτελέσει συγκεκριμένες υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4365/2019, όπως ισχύει, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έχει οριστεί ως αρχή σχεδιασμού σχετικά με την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του masterplan για τον λιμένα της Θεσσαλονίκης. και την αδειοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οι κύριες επενδύσεις που πρόκειται να αδειοδοτηθούν με την έγκριση του masterplan περιλαμβάνουν επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα, έργα αποκατάστασης κτιρίων, κατασκευή νέου Logistics Centre κ.ά.

DOWNLOADS