Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)

Σε εξέλιξη

Yποδομές

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου» A.E. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Λιμανιού του Βόλου, των θαλάσσιων εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του αιγιαλού της πόλης, των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αλμυρού και της Αγριάς. Η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Ο.Λ.Β. A.E. έχει διάρκεια 60 ετών από την υπογραφή της και λήγει το 2062. Οι κύριες δραστηριότητες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. περιλαμβάνουν υπηρεσίες εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, χάλυβα και παλιοσίδερα, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο μαζί με υπηρεσίες επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ferry boat προς τις Σποράδες, καθώς και δραστηριότητες κρουαζιέρας.

Με την απόφαση 222/05.11.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2996/Β/2012) μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.» μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την Deloitte Business Solutions S.A. και την Euroconsultants S.A. να ενεργούν από κοινού ως οικονομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Doxiadis Associates έχει αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συναλλαγή.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση