Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Ολοκληρωμένη

Εισηγμένες Εταιρίες

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου («ΟΠΑΠ») συστάθηκε το 1958, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 1999.

Με την από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου χορηγήθηκε στην εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί και διαχειρίζεται 11 αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στην Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») από το 2001 ενώ το Δημόσιο κατέχει το 34% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω τον ΟΠΑΠ με την πώληση ως και του συνόλου του ποσοστού του επί της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της πώλησης, το Ελληνικό δημόσιο μεταβίβασε το 29% των μετοχών του στο ΤΑΙΠΔ, καθώς και το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και ΟΠΑΠ. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, κατέληξαν σε επέκταση της διάρκειας της εν λόγω σύμβασης για 10 επιπλέον χρόνια (ως το 2030). Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε στον ΟΠΑΠ η αποκλειστική άδεια για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs), εκ των οποίων 16.500 θα τα λειτουργήσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα λειτουργήσουν ανάδοχοι που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό.

Το Δημόσιο έχει διορίσει την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Deutsche Bank ως χρηματοοικονομικούς σύμβουλους και τις δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Freshfields ως νομικούς σύμβουλος, προκειμένου να βοηθήσουν με την αποκρατικοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ http://www.opap.gr

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση