Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Ολοκληρωμένη

Εισηγμένες Εταιρίες

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου («ΟΠΑΠ») συστάθηκε το 1958, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 1999.

Με την από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου χορηγήθηκε στην εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί και διαχειρίζεται 11 αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στην Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») από το 2001 ενώ το Δημόσιο κατέχει το 34% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω τον ΟΠΑΠ με την πώληση ως και του συνόλου του ποσοστού του επί της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της πώλησης, το Ελληνικό δημόσιο μεταβίβασε το 29% των μετοχών του στο ΤΑΙΠΔ, καθώς και το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και ΟΠΑΠ. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, κατέληξαν σε επέκταση της διάρκειας της εν λόγω σύμβασης για 10 επιπλέον χρόνια (ως το 2030). Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε στον ΟΠΑΠ η αποκλειστική άδεια για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs), εκ των οποίων 16.500 θα τα λειτουργήσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα λειτουργήσουν ανάδοχοι που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό.

Το Δημόσιο έχει διορίσει την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Deutsche Bank ως χρηματοοικονομικούς σύμβουλους και τις δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Freshfields ως νομικούς σύμβουλος, προκειμένου να βοηθήσουν με την αποκρατικοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ http://www.opap.gr

DOWNLOADS