ΟΤΕ

Ολοκληρωμένη

Εισηγμένες Εταιρίες

Σε εφαρμογή της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με αριθμό 260/18.11.2016 (ΦΕΚ 3723/B’/18.11.2016), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ 24.507.520 μετοχές του ΟΤΕ, που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου του, στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της εν λόγω εταιρείας.

Στη συνεδρίαση της 8 Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της συμμετοχής του στον ΟΤΕ.

Ακολούθως, δημοσιεύθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 15η Μαρτίου 2018.

Την 16η Μαρτίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ κατόπιν μη υποβολής προσφοράς κατά την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Επιπροσθέτως, την 16η Μαρτίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου απέστειλε στη Deutsche Telekom AG ειδοποίηση, με την οποία την προσκαλούσε να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης άρνησης, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία είχε προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2018 ειδοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, η Deutsche Telekom AG άσκησε το δικαίωμα της πρώτης άρνησης για την απόκτηση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ αποστέλλοντας την 20η Μαρτίου 2018 σχετική επιβεβαίωση προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Κατόπιν έγκρισης της συναλλαγής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του  ΤΑΙΠΕΔ και της Deutsche Telekom AG υπεγράφη την 24η Μαΐου 20018.

Την 30η Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Deutsche Telekom AG. Το ύψος της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 284.051.959,81 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Credit Suisse International ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την συναλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΤΕ  www.cosmote.gr

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση