Παράταση καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο της οριζόντιας τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS