Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού, εμπορικού και περιβαλλοντικού συμβούλου και συμβούλου κίνησης για την πώληση ποσοστού στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS