Παράταση προθεσμίας υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

Το Ταμείο αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Προσφοράς από τις 30 Ιουνίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00 στις 15 Ιουλίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS