Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής (Διαγωνισμός για τα Ελληνικά Λαχεία)

Το ΤΑΙΠΕΔ παρατείνει την προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό των Ελληνικών Λαχείων από τις 29.11.2011 στις 13.12.2011