Παροχή απαντήσεων επί ερωτημάτων/αιτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχων για την εκπόνηση μελετών κατάρτισης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας – Τεύχος Β’

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS