Παροχή απαντήσεων επί ερωτημάτων/αιτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχων για την εκπόνηση μελετών κατάρτισης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS