Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) – Τεύχος Β’

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS