Search

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στη Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS