Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Διευκρινίσεις προς τους Ενδιαφερομένους της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στην αγγλική γλώσσα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS