Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων υποδομής, αρμοδιότητας της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ – Τεύχος Δ’

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στην αγγλική γλώσσα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS