Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών γραφείου διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS