Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υλοποίησης για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Διευκρινίσεις προς τους Ενδιαφερομένους της ανοικτής διαδικασίας ανάθεσης του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την από 14 Ιανουαρίου 2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS