Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υλοποίησης για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου-Κοσμά IIΙ

Διευκρινίσεις προς τους Ενδιαφερομένους της ανοικτής διαδικασίας ανάθεσης του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την από 14 Ιανουαρίου 2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS