Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS