Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή επέκτασης κάλυψης ευθύνης D&O της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στα επισυναπτόμενα αρχεία (Στην Ελληνική γλώσσα μόνο).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ