Κωδικός Θέση Νομός Δήμος/Πόλη Εμβαδό (τ.μ.) Δομημένη
Επιφάνεια (τ.μ.)
- Μακρυνίτσα Μαγνησίας Βόλου 674,76 632,80
  Παραδοσιακό Ξενοδοχείο-Αρχοντικό Ξηραδάκη με τριώροφο κτίριο & διώροφο Κτίριο στη Μακρυνίτσα Πηλίου

- Μακρυνίτσα Μαγνησίας Βόλου 423 437
  Παραδοσιακό Ξενοδοχείο-Αρχοντικό Μουσλή. Τριώροφο κτίσμα & ισόγειο κτίσμα στη Μακρυνίτσα Πηλίου

- Μηλιές Μαγνησίας Νοτίου Πηλίου 516,22 371,86
  Αρχοντικό Ευαγγελινάκη. Τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο στις Μηλιές Πηλίου

- Λίμνη Ευβοίας Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας 139 235
  Κτίριο του Ειρηνοδικείου Λίμνης. Παραθαλάσσιο διώροφο πλακοσκεπές κτίσμα επί της οδού Ποσειδώνος

- Σιντική Σερρών Σιντικής 3.910 377,50
  Διώροφο κτίριο του Ειρηνοδικείου της Σιντικής

ΑΒΚ 148 - 149 Μυτιλήνη Λέσβου Λέσβου 2.554,82 441,57
  Αρχοντικό Κατσάνη - Διώροφο διατηρητέο κτίριο στην περιοχή Σουράδα

- Χώρα Μυκόνου Κυκλάδων Μυκόνου 3.634 2.038
  Ξενοδοχειακό συγκρότημα-Λητώ Μυκόνου (4 αστέρων), δυναμικότητας 25 δωματίων και 48 κλινών, στη χώρα του νησιού

Ρυθμίσεις Cookies