Το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την πώληση του ποσοστού κυριότητας 43,64% εξ’ αδιαιρέτου της Αγοράς Μοδιάνο στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης, γνωστή σήμερα ως Στοά ή Αγορά Μοδιάνο, χτίστηκε το 1925 στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των σημερινών οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού. Αποτελεί τη μεγαλύτερη διασωζόμενη αγορά τροφίμων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και ένα από τα ορόσημα της πόλης, ενώ είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας. Εντός αυτής υφίστανται σήμερα 124 διαμορφωμένα καταστήματα.

Η αρχιτεκτονική του κτηρίου παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα πρώτα βιομηχανικά κτήρια της πόλης (κτήρια του τέλους του 19 ου αιώνα), καθώς και με κτήρια που βρίσκονται στις κεντρικές αγορές του Παρισιού.

Το κτήριο είναι διπλά χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και προστατεύεται, πλέον, από τις διατάξεις του Ν.3028/2002. Το κτήριο είναι εύκολα προσβάσιμο από τις κεντρικές οδούς Ερμού και Βασιλέως Ηρακλείου, ενώ απέχει 2,5 χλμ. από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και 2,5 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της πώλησης του ποσοστού συγκυριότητας του ακινήτου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ είναι η ανάδειξη του ιστορικού αυτού κτηρίου με διατήρηση της χρήσης του, καθώς αυτή είναι εγγεγραμμένη στην ιστορική μνήμη των πολιτών, έτσι ώστε αυτό να αποτελέσει προπομπό της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης.