Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των πωλήσεων. Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% των μετοχών των ΕΛΠΕ, το 45,5% ανήκει στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα  και κατέχει μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. Ο Όμιλος είναι επίσης ο μόνος παραγωγός πετροχημικών στην Ελλάδα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων και το μερίδιο της εγχώριας αγοράς να υπερβαίνει το 50%.

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, με δραστηριότητα στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει το μοναδικό διυλιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ. στα Σκόπια και μέσω ενός δικτύου 295 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.

Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών εταιριών (συμμετοχή 50%), που διαθέτει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών. Το 2016, τα ΕΛΠΕ επελέγησαν ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας και της ΒΔ Πελοποννήσου, καθώς επίσης και για περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος, ως μέλος κοινοπραξίας μαζί με την Total και την Edison. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου. Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ έχουν πρόσφατα δραστηριοποιηθεί και στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών προμήθειας και διανομής αερίου (ΕΠΑ και ΕΔΑ).

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των στρατηγικών του επιλογών για την αξιοποίηση της συμμετοχής του στα ΕΛΠΕ. Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει σε στρατηγική αξιολόγηση και αξιοποίηση των συμμετοχών του στην ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των ΕΛΠΕ: http://www.helpe.gr.