Η ΔΕΠΑ, είναι όμιλος εταιρειών, με παρουσία στον ενεργειακό τομέα που δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση, προμήθεια, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες και σε πελάτες λιανικής. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 51% της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και το 100% της Εταιρείας Διανομής Λοιπής Ελλάδος (ΔΕΔΑ). Επίσης, κατέχει το 50% στην εταιρεία IGIPoseidon S.A. και διατηρεί έμμεση συμμετοχή μέσω αυτής στον αγωγό ICBG.

Για τους σκοπούς αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και συγκεκριμένα στις εταιρείεςUBS Investment Bank - Τράπεζα Πειραιώς και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ http://www.depa.gr.