Το έργο συνίσταται στη μετατροπή του εξαντλημένου θαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας στην πρώτη υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου (UGS) της χώρας.

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός αναφέρεται σε μια χωρητικότητα περίπου 950 εκατ. κυβ. μέτρων, εκ των οποίων ~ 350 εκατ. κυβ. μέτρα είναι ανακτήσιμα, με ρυθμό εισπίεσης 5 εκατ. κυβ. μέτρων/μέρα και ρυθμό απόληψης 4 εκατ. κυβ. μέτρων/μέρα. Επί του παρόντος, το κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας στο Θρακικό Πέλαγος είναι σε χρήση από την Energean Oil Α.Ε.

Η Ελληνική Δημοκρατία βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης της καλύτερης διαθέσιμης επιλογής για τη χρήση, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου ως εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.