Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής νερού καθώς επίσης και περισυλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μέσω μιας τριακονταετούς αποκλειστικής σύμβασης παραχώρησης που σύναψε με το Ελληνικό Δημόσιο, που ισχύει από τον Ιούλιο του 2001.

Επί του παρόντος το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 5% ανήκει στη Suez Environment Company, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να προσληφθούν σύμβουλοι για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης του 23% των μετοχών της εταιρείας και την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ http://www.eyath.gr