Η Μαρίνα Πύλου βρίσκεται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της πόλης της Πύλου. Με βάση το νέο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαδικασία έγκρισης από τα αρμόδια όργανα, η Μαρίνα Πύλου θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 129 σκαφών με μήκος από 8m έως 30m.

Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας έχει έκταση 32.195m2 και, βάσει του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου, ο προτεινόμενος συντελεστή δόμησης ανέρχεται στο 20%, ενώ ο συντελεστής κάλυψης είναι 30%.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή του Προτιμητέου Επενδυτή για την παραχώρηση της μαρίνας για 40 έτη βρίσκεται στην τελική του φάση και αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου

Οικονομικοί Σύμβουλοι

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Maritime & Transport Business Solutions B.V.

Νομικοί Σύμβουλοι

Δικηγορική Εταιρεία KLC

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.