Εσωτερικές Υπηρεσίες

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016:

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια Storage

Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (εφεξής «Storage» ή «Σύστημα») για τo κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του.