Εσωτερικές Υπηρεσίες

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016:

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια Storage

Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (εφεξής «Storage» ή «Σύστημα») για τo κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015:

Διαγωνισμός επέκτασης αγοράς laptop

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στα έγγραφα που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015:

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις και απαντήσεις στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας στο "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε."

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στο έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας