Τοπικά Αεροδρόμια – Νομικός Σύμβουλος

Το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διορίσει εξειδικευμένο διεθνή νομικό σύμβουλο, προκειμένου να βοηθήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τους άλλους επαγγελματίες συμβούλους του σχετικά με την διερεύνηση της βέλτιστης αναδιοργάνωσης των Αεροδρομίων σε μικρό αριθμό ομάδων, την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών, την χορήγηση σχετικών συμφωνιών παραχωρήσεων και την χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.