Αφάντου: Απαντήσεις σε ερωτήματα – Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.