Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ