Διευκρίνιση σχετικά με τη Σύγκρουση Συμφερόντων στην Πρόσκληση Υποβολή Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων ιαματικών πηγών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμεο έγγραφο