Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στρατηγικού Συμβούλου αναφορικά με τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στην ΔΕΠΑ

Το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να διορίσει σύμβουλο για την παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την συμμετοχή του στη ΔΕΠΑ, με το αντικείμενο του έργου που περιγράφεται στην πρόσκληση (κείμενο στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ