Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στην “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ