Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΗ

To ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να ορίσει σύμβουλο για την παροχή σε αυτό στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις πιθανές εναλλακτικές αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΗ (κείμενο στα Αγγλικά).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.