Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου σύνταξης και λήψης γνωμοδοτήσεων σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής (Fairness Opinion) στο πλαίσιο αξιοποίησης της εταιρικής συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στην ΟΤΕ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση του έργου σύνταξης και λήψης γνωμοδοτήσεων σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής (Fairness Opinion) στο πλαίσιο της αξιοποίησης της εταιρικής συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στην ΟΤΕ Α.Ε. μέσω πώλησης  24,507,520 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΟΤΕ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS

Ρυθμίσεις Cookies