Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για το ακίνητο στην περιοχή «Λουτρά» στην Κύθνο, Ελλάδα (στα Αγγλικά)

Στo πλαίσιο της από 2.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 7,018 τ.μ. στην περιοχή «Λουτρά» του Δήμου Κύθνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 6.2 το Ν. 3986/2011, όπως αυτός ισχύει, και τον Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (όπως αυτός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση 2/16128/0025/ ΦΕΚ B/476/2014 του Υπουργού Οικονομικών), το ΤΑΙΠΕΔ καλεί έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές ακινήτων να υποβάλουν προσφορές για την αποτίμηση του ως άνω ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.