Ξενία Κύθνου: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Συμβολαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.