ΕΛΠΕ: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων (κείμενο στα αγγλικά)

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερομένους σύμφωνα με την Πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΛΠΕ»)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ