ΕΛΠΕ: Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (κείμενο στα αγγλικά)

Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» μέχρι την 30η Μαΐου 2018.

Ρυθμίσεις Cookies