Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συμπληρωματικής ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης, για ένα έτος από 1η Ιουνίου 2018 (κείμενα στα Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.