Παράταση προθεσμίας για την κατάθεση προσφοράς για Disaster Recovery Site

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει ότι η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων για την προμήθεια λύσης για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Disaster Recovery συστήματος, για τo κεντρικό πληροφοριακό σύστημά του παρατείνεται μέχρι τις 6 Ιουλίου 2018, ώρα 16.00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ