Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2018, της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για την υποβολή προσφορών για τον τακτικό κατά νόμο έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημόσιου Α.Ε.».  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ