Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2018, της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για την υποβολή προσφορών για τον τακτικό κατά νόμο έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημόσιου Α.Ε.».  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ρυθμίσεις Cookies