Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Ανεξάρτητο Αποτιμητή αναφορικά με την πώληση ποσοστού 50,1% στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Το ΤΑΙΠΕΔ καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό χώρο να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση του έργου της Ανεξάρτητης Αποτίμησης των ΕΛΠΕ (κείμενο στα Αγγλικά).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Ρυθμίσεις Cookies