Διευκρίνιση επί της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για Ανεξάρτητο Αποτιμητή αναφορικά με την πώληση ποσοστού 50,1% στα Ελληνικά Πετρέλαια

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο (κείμενο στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ρυθμίσεις Cookies