Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2018, της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ρυθμίσεις Cookies